Hjulløfter

HJULLØFTER MED MULTIFUNKTION

EGA-Teknik har udviklet og patenteret en hjulløfter med multifunktion, til håndtering af bilhjul opmagasineret i liggende eller stående stilling.

Målet har været at skabe et værktøj, som kunne afhjælpe de kropsbelastninger som bilmontører udsættes for, nå de store årstidsskift af hjul foregår forår og efterår.

Der findes et utal af simple hjulløftere på markedet til meget små priser. De kan løfte et bilhjul op og ned, men montøren skal fortsat selv placere hjulet l dem og må løfte det fra vandret op i stående stilling og igen der fra når hjulet skal lagres.

Vores hjulløfter kræver ingen manuel kraft og er derfor egnet til dem der allerede har fået et rygproblem og til dem der ønsker ikke at få det.

Hjulløfteren er trykluftdrevet og kan tage hjul på op til 800 mm i diameter og vægt op til 40 kg. Hejsebevægelsen styres fra en spool-ventil som tillader stor variation i bevægelseshastigheden. Styring af alle de trykluftdrevede bevægelser er designet med optimal samspil imellem dem og så risiko for klemmeskader er udelukket.

Hjulklemmen har lejrede ruller i de 4 hjørner, som tillader at hjulet kan drejes på plads ud for boltene i navet, selv om klemmen har fat.

Der er indbygget en bremse som kan holde gribeværktøjet fast på søjlen under montage / demontage.

Tilslutning af trykluften kan ske i toppen af søjlen, så gulvet omkring arbejdspladsen kan holdes fri.

For yderligere information kontakt EGA-Teknik.

Vejledende salgspris for Hjulløfter med multifunktion: kr. 40.000,- + moms

  • Momentoptagende
  • Luftdrevet
  • Vippe 90 grader
  • Gribe hjul op til 80 cm i diameter
  • Variabel hastighed
  • Letkørende
  • Fri adgang til hjulnav
  • Hjulet kan roteres
  • Last op til 40 kg