Om EGA-Teknik

EGA-Teknik er en ingeniør- og handelsvirksomhed med ekspertise i håndtering og løfteteknik.

Vi tilbyder vores kunder rådgivning, design og leverance af løsninger til afhjælpning af tunge og lette løft samt arbejdsbelastninger i AT-kategorien ”løft, træk og skub”. I samarbejde med Movomech AB i Sverige, der er en ledende leverandør af løfte- og håndteringsudstyr, stiller vi en bred palette af standardløsninger og værktøjer til rådighed for vores kunder. Herudover udvikler og producerer vi udstyr og værktøjer til specifikke opgaver.

Som det fremgår, har EGA-Teknik særligt fokus på personinvolverede håndterings- og arbejdsopgaver. EGA-Tekniks erfaring er indhentet ved mange års arbejde med løfte- og håndteringsopgaver. Vi har opnået en solid viden om, hvad der kan lade sig gøre og hvordan en given problemstilling mest hensigtsmæssigt, teknisk og økonomisk, finder sin løsning.

EGA-Teknik har opbygget et godt samarbejde med en række eksterne leverandører af komponenter og serviceydelser og kan derfor med egne og eksterne folk, supplere vores leverancer med montage, indkøring og service.

EGA-Teknik er tæt på den nyeste viden og har det rigtige netværk på området. Vi sætter os ind i kundens behov og ønsker, hvorefter vi fremkommer med forslag til de mest enkle og funktionelle løsninger. Alt præsenteret i 3D design.

Kontakt os på telefon, eller e-mail.